V8 Baby-Q4

V8 Baby-Q4

Regular price $27.50 Sale

0.4ohm 30-65W

Best at: 50-60W